Δευτέρα, 26 Ιουνίου 2017


         Μας λένε οι κυβερνώντες, από κοινού σε σύμφωνη συνήχηση με τα Μέσα Μαζικής Εξημέρωσης (Μ.Μ.Ε) ότι τα μνημόνια  δεσμεύουν νομικώς και τις επόμενες κυβερνήσεις. Ας μην αναλύσω επί του παρόντος το πόσο έωλο είναι αυτό...εξ άλλου είναι "άλλου παππά ευαγγέλιο".       Για να δούμε όμως κάτι: """ Ενα Εθνος έχει το δίκαιον πάντοτε να μετασχηματίση και να μεταλλάξη την νομοθεσίαν του' μιάς γενεάς πρόσωπα δεν ημπορούν να καθυποτάξουν εις τους νόμους των τα πρόσωπα οπού θέλουν γεννηθή κατόπι τους""" (Βελεστινλής, Ρήγας, Νέα Πολιτική Διοίκησις, άρθρο 28, στο: Ρήγα Βελεστινλή Απαντα τα Σωζόμενα, έκδοση: Βουλή των Ελλήνων, τόμος 5ος, σελ.43, Αθήνα, 2000).                                                                                             Αν λοιπόν η Βούληση αυτή του Ρήγα δεν γίνεται "αποδεκτή" από την Ελληνική Βουλή, τότε γιατί η ίδια εκδίδει τα βιβλία του? λέω εγώ τώρα....

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου