Τρίτη, 22 Αυγούστου 2017

Τα δύο φύλα
Οι αδύναμοι πνευματικώς άνθρωποι, προκειμένου να εξισορροπήσουν την μειονεκτική θέση τους και να επιβάλλουν τις ιδεοληψίες και τον τρόπο ζωής τους, υιοθετούν αλλόκοτες πνευματικές στάσεις, όπως- εν προκειμένω στο θέμα μας- να πιστεύουν ότι οι λέξεις έχουν την δύναμη να αναιρούν την πραγματικότητα ή ότι κοινωνικές κατασκευές όπως το λεγόμενο «κοινωνικό φύλο» έχουν μεγαλύτερη ισχύ από τα 300 εκατομμύρια χρόνια γενετικής εξέλιξης για την δημιουργία των δύο φύλων- για τις λεπτομέρειες της οποίας- ούτως ή άλλως, διατηρούν πεισματική άγνοια, ώστε να μπορούν ευκολότερα να βασίζουν την προσέγγισή τους αποκλειστικά και μόνο σε λέξεις.
Στην Αγγλική- π.χ. παρατηρούμε την μετάβαση και την αντικατάσταση της λέξης sex από την λέξη gender. Η λέξη sex δηλώνει αν ένα άτομο είναι αρσενικό (παραγωγός σπερματοζωαρίων) ή θηλυκό (παραγωγός ωαρίων). Περιλαμβάνει επίσης και την σεξουαλική πράξη (κάνω sex). Η λέξη gender από την άλλη, είναι ένας καθαρά γλωσσικός όρος. Αναφερόταν στο γεγονός ότι, σε διάφορες γλώσσες- πλην της ελληνικής, οι λέξεις έχουν, χωρίς προφανή λόγο, αρσενικό, θηλυκό ή ουδέτερο γραμματικό γένος. Λόγου χάριν, η λέξη «Ηλιος» είναι θηλυκού γένους στα Γερμανικά, αρσενικού στα Ισπανικά και ουδέτερου στα Ρωσικά. Ίσως εδώ να κρύβεται όλη η ουσία. Εφόσον τα γραμματικά γένη στερούνται βαθύτερου νοήματος και αποδίδονται αυθαίρετα στις λέξεις, τότε, αν τα δύο φύλα εξομοιώνονταν με τα γραμματικά γένη των λέξεων, οι βιολογικές διαφορές τους θα μπορούσαν να θεωρηθούν εξίσου ανούσιες με τις γραμματικές διαφορές των λέξεων.
Έτσι σε διάστημα μικρότερο από σαράντα χρόνια, η λέξη gender απέκτησε και κοινωνιολογικό περιεχόμενο, και αντικατέστησε πλήρως την λέξη sex στην ορολογία πολλών επιστημονικών κλάδων. Έτσι, το gender κατέληξε να εκφράζει το αρσενικό και το θηλυκό «κοινωνικό φύλο». Η εν λόγω αλλαγή εξυπηρετούσε δύο στοχεύσεις: αφενός την αποσύνδεση της σεξουαλικής συμπεριφοράς των ανθρώπων από το βιολογικό φύλο τους και αφετέρου την υποβάθμιση της σημασίας των βιολογικών διαφορών των δύο φύλων.
Η ρίζα των διαφορών μεταξύ ανδρών και γυναικών δεν θα έπρεπε πια να αναζητηθεί στην βιολογία αλλά σε καθαρά πολιτισμικές συμβάσεις- σαν εκείνες που διέπουν τα γραμματικά γένη των λέξεων. Και εφόσον τα γραμματικά γένη αποδίδονται αυθαίρετα στις διάφορες λέξεις, εξίσου αυθαίρετες πρέπει να είναι και οι υποτιθέμενες διαφορές ανάμεσα στα φύλα.!!!
Ευκόλως κατανοείται πλέον η αποδομητική προσπάθεια κυβερνο- ιθυνόντων και άλλων να πληγούν και βασικοί νόμοι της φύσης πλέον. Ενας πολτός όντων αδιάφορος για τις γενετικές διαφορές και ουσιώδεις λειτουργίες της φύσης που διαφοροποιούν και την σκέψη και δράση, είναι μακροπροθέσμως πολύ ευκολότερα χειραγωγίσιμος. Δείτε πόσο έχουν αυξηθεί παγκοσμίως αλλά και εν Ελλάδι, δημοσιεύματα που γράφουν περί του περιττού της ύπαρξης αρσενικού γένους αλλά και θυμηθείτε ευκολόπεπτη ταινία του cinema, όπου ο αφελής αστυνομικός (Stallone για την ιστορία) ήθελε να κάνει έρωτα με την new order αστυνομικίνα (Sandra Bullock), και αυτή τον επέπληττε ως παλαιολιθικό αφού πλέον το sex γινόταν και διανοητικώς! Που ζούσε ο άνθρωπος!!!


Υ.Σ. Τα στοιχεία σχετικά με τις δηλώσεις των γενών των λέξεων σε διάφορες γλώσσες τα άντλησα από το βιβλίο «Η Μωρία των Ανοήτων» του Robert Trivers.